διάδωσε αυτήν την σελίδα!
health publications

Παρακάτω αναγράφονται δημοσιεύσεις που έγιναν στον Διεθνή αλλά και στον Ελληνικό ιατρικό τύπο και δεν είχαν ως κύρια γλώσσα την Ελληνική.

Α. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΥΠΟ

1. S Papavramidis, E Kotidis, I Ntokmetzioglou, H Papavasiliou, O Gamvros. Carcinoma of the ampulla of Vater. 15 year experience. Surgical chronicles- English edition- Supplimentum 2002: 42-46
2. Papavramidis S, Kotidis E, Ntokmetziogloy I, Kesisoglou I, Gamvros O. Carcinoma of the Head of the pancreas. 15 year experience. Surgical chronicles- English edition- Supplimentum 2003:77-80
3. Tziris N, Dokmetzioglou J, Giannoulis K, Kesisoglou I, Sapaidis K, Kotidis E, Gamvros O. Synchronous and metachronous adenocarcinomas of the large intestine. Hippokratioa 2008;12 (3):150-2

Β. ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΥΠΟ

1. Papavramidis TS, Kotzampassi K, Kotidis E., Eleftheriadis EE, Papavramidis ST. “Endoscopic fibrin sealing of gastrocutaneous fistulas after sleeve gastrectomy and biliopancreatic diversion with duodenal switch” . Journal of Gastroenterology and Hepatology 2008;23-1802-5
2. Kotidis EV, Koliakos GG, Baltzopoulos VG, Ioannidis KN, Yovos JG, Papavramidis ST Serum ghrelin, leptin and adiponectin levels before and after weight loss: comparison of three methods of treatment--a prospective study. Obes Surg. 2006 Nov;16(11):1425-32.
3. Papavramidis ST, Kotidis EV, Gamvros O. Prader-Willi syndrome-associated obesity treated by biliopancreatic diversion with duodenal switch. Case report and literature review. J Pediatr Surg. 2006 Jun;41(6):1153-8. Review.
4. Kotidis EV, Koliakos G, Papavramidis TS, Papavramidis ST. The effect of biliopancreatic diversion with pylorus-preserving sleeve gastrectomy and duodenal switch on fasting serum ghrelin, leptin and adiponectin levels: is there a hormonal contribution to the weight-reducing effect of this procedure? Obes Surg. 2006 May;16(5):554-9