Είδη των επεμβάσεων που εκτελεί ο καθηγητής καθώς και ενδεικτικές εικόνες όπως και video μαζί με αναλυτική περιγραφή για την κάθε μία. Κάντε κλικ στον τίτλο της επέμβασης για να δείτε αναλυτικά το άρθρο για την κάθε μία.

διάδωσε αυτήν την σελίδα!

Ως επεμβάσεις γενικής χειρουργικής αναφέρονται ενδεικτικά οι κήλες και οι παθήσεις χοληφόρων.

Είναι η κατηγορία με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και περικλύει επεμβάσεις όπως την χολοκυστεκτομή, χολαγγειογραφία με διερεύνηση χοληδόχου πόρου, σκωληκοειδεκτομή, αποκατάσταση κηλών, συμφυσιόλυση – αντιμετώπιση συμφυτικού αποφρακτικού ειλεού, γαστρεκτομή, κολεκτομή, αντιπαλινδρομικές επεμβάσεις για γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσο, επεμβάσεις παχυσαρκίας.

Επίσης μια κατηγορία είναι οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις παχυσαρκίας στις οποίες περιλαμβάνονται οι εξής: ρυθμιζόμενος γαστρικός δακτύλιος, επιμήκης γαστρεκτομή (γαστρικό μανίκι) και γαστρική παράκαμψη.

Τέτοιες επεμβάσεις μπορούμε ενδεικτικά να αναφέρουμε του οισοφάγου, στομάχου, λεπτού εντέρου, παχέος εντέρου και του δέρματος.

Επεμβάσεις αυτής της κατηγορίας είναι η αιμορροϊδοπηξία με τη μέθοδο THD, αιμορροϊδεκτομή LOGO και η κολεκτομή.

Επεμβάσεις χειρουργικής ενδοκρινών αδένων μπορούμε να αναφέρουμε τις θυρεοειδεκτομή, παραθυρεοειδεκτομή, επινεφριδεκτομή

Ως επεμβάσεις μαστού αναφέρονται ενδεικτικά η μαστεκτομή, λεμφαδενικός καθαρισμός, φρουρός λεμφαδένας και η ταυτόχρονη πλαστική αποκατάσταση.